|
 • RENEPHRIN
 • RİBATRAN
 • CASSOL
 • COROS
 • PARAZOL
 • GARDLOX PORTAĞAL
 • GARDLOX VITAMIN C
 • FUNGALAC KREM
 • VENERİN
 • FUNGALAC LAK
 • HELPAS BAL VƏ LİMON
 • BRONCHOFIT
 • HELPAS MENTOL
 • DON APPETITO
 • HELPAS PORTAĞAL VƏ VİT C
 • MOGULAIR
 • DECON
 • LEMOXOL
 • SPRAMAX
 • APETON
 • OSMICAL
 • GLUTHION
 • HEMET
 • PINKU
 • LEVOPLUS
 • KIDACOL
 • VITAL MIX
 • SEDOTRE
 • MİRTAZİN
 • QOPANTAM
 • SEDASTAT
 • HEMET
 • SPRAMAX
 • NATALBEN
 • HELPAS
 • DON APPETITO
 • HELPAS
 • DECON
 • HELPAS
 • MIRTAZIN
 • RIBATRAN
 • KAMAGRA
 • BIOSTABYL
 • RENALGAN
 • RENALGAN-MAX
 • RENEPHRIN
 • KIDACOL
 • OSMICAL
 • BÜTÜN PREPARATLAR
 • MORESERC
 • SEVPRAM
 • ALZIDON
 • PARASTAMIC
 • ALCEBA
 • RASATRAN
 • NEO-ENTEROSOL
 • ABROLEN
 • TANELEB
 • DEMOTON-T
 • DEMOTON-D
 • DEMOTON B NEO
 • STAMIC
 • FOZITON
 • CARTAN
 • SPECILID
 • CAPTOSPES+H
ALZIDON
Ana səhifə > Məhsullar > Sinir sistemi > ALZIDON Birinci məhsul Əvvəlki məhsul Sonrakı məhsul Sonuncu məhsul
ALZIDON

TƏRKİBİ: 5 mq Donepezil hidroxlorid. 

FARMAKOTERAPEVTİK  QRUPU: Xolinesterazanın  inhibitorları.

FARMAKOLOJİ  XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Alzidon asetilxolinesterazanın seçici və geridönən inhibitoru olub, xüsusilə baş beyində sintez olunan xolinesterazaya təsir göstərir. Alzidon bu fermenti, MSS-dən kənarda (orqanizmin digər toxumalarında) yerləşən butirilxolinesterazaya nisbətən 1000 dəfə güclü inhibə edir.

İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR: Yüngül və orta ağırlıq dərəcəli Alsheymer xəstəliyinin simptomatik müalicəsi (koqnitiv pozğunluqların simptomatik müalicəsi).

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

- Donepezilə, piperidin törəmələrinə və preparatın digər komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq.

- Hamiləlik və laktasiya dövrü.

- Uşaqlar.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

Alzidon axşam yatmazdan əvvəl daxilə qəbul olunur.

Müalicənin başlanğıcında Alzidon gündə bir dəfə 5 mq təyin olunur. Müalicənin erkən klinik effektini qiymətləndirmək və donepezilin tarazlıq qatılığını əldə etmək üçün preparatın 5 mq dozada qəbulu 1 ay müddətində davam etdirilir. Lazım gəldikdə 1 aydan sonra doza artırılaraq 10 mq/gün-ə (birdəfəyə qəbul etməklə) çatdırılır. Tövsiyə olunan maksimal gündəlik doza 10 mq-dır. Qaraciyər və böyrək funksiyalarının pozulduğu hallarda dozanın korreksiyası tələb olunmur. Qaraciyər funksiyalarının yüngül və orta dərəcədə pozğunluqları zamanı dozanın artırılması fərdi keçiriciliyi nəzərə almaqla həyata keçirilməlidir.  

BURAXILIŞ FORMASI: Həb 5 mq №28

İSTEHSALÇI: RAFARM S.A., Yunanıstan 


 
 
Ünvan: 6-cı mik-on, S.Məmmədova küçəsi 207A, AZ 1114 Bakı / Azərbaycan
Tel: (+994 12) 513-19-45
  (+994 12) 513-29-49
Faks: (+994 12) 569-84-46
E-mail: info@welfar.az
 
  Copyright WELFAR © 2011-2012. All Rights Reserved.
Hosting by IssoHost