|
 • RENEPHRIN
 • RİBATRAN
 • CASSOL
 • COROS
 • PARAZOL
 • GARDLOX PORTAĞAL
 • GARDLOX VITAMIN C
 • FUNGALAC KREM
 • VENERİN
 • FUNGALAC LAK
 • HELPAS BAL VƏ LİMON
 • BRONCHOFIT
 • HELPAS MENTOL
 • DON APPETITO
 • HELPAS PORTAĞAL VƏ VİT C
 • MOGULAIR
 • DECON
 • LEMOXOL
 • SPRAMAX
 • APETON
 • OSMICAL
 • GLUTHION
 • HEMET
 • PINKU
 • LEVOPLUS
 • KIDACOL
 • VITAL MIX
 • SEDOTRE
 • MİRTAZİN
 • QOPANTAM
 • SEDASTAT
 • HEMET
 • SPRAMAX
 • NATALBEN
 • HELPAS
 • DON APPETITO
 • HELPAS
 • DECON
 • HELPAS
 • MIRTAZIN
 • RIBATRAN
 • KAMAGRA
 • BIOSTABYL
 • RENALGAN
 • RENALGAN-MAX
 • RENEPHRIN
 • KIDACOL
 • OSMICAL
 • BÜTÜN PREPARATLAR
 • MORESERC
 • SEVPRAM
 • ALZIDON
 • PARASTAMIC
 • ALCEBA
 • RASATRAN
 • NEO-ENTEROSOL
 • ABROLEN
 • TANELEB
 • DEMOTON-T
 • DEMOTON-D
 • DEMOTON B NEO
 • STAMIC
 • FOZITON
 • CARTAN
 • SPECILID
 • CAPTOSPES+H
SPRAMAX
Ana səhifə > Məhsullar > Antibiotiklər > SPRAMAX Sonrakı məhsul Sonuncu məhsul
SPRAMAX

TƏRKİBİ: Spiramisin 3 mln. BV

FARMAKOTERAPEVTİK QRUPU: Makrolid qrupu antibiotiki

FARMAKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Makrolid qrupuna aid antibiotikdir. Antibakterial təsir mexanizmi mikrob hüceyrəsi ribosomlarının 50S-subvahidi ilə birləşərək, zülal sintezini tormozlaması ilə bağlıdır.  Spiramisinə qarşı yüksək həssas mikroorqanizmlər  (MİQ≤ 1 mq/l): Streptococcus spp., Staphylococcus spp. (metisillinəhəssas ştammlar), Enterococcus spp., Rhodococcus equi, Bacillus cereus, Branhamella catarrhalis, Bordetella pertussis, Helicobacter pylori, Campylobacter spp., Legionella spp., Corynebacterium diphtheriae, Moraxella spp., Mycoplasma pneumoniae, Coxiella spp., Chlamydia spp., Treponema pallidum, Borrelia burgdorferi, Leptospira spp., Propionibacterium acnes, Actinomyces spp., Eubacterium spp., Porphyromonas spp., Mobiluncus spp., Bacteroides spp., Peptostreptococcus spp., Prevotella spp., Toxoplasma gondii.

Spiramisinə orta dərəcədə həssas ştammlar: Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Clostridium perfringens. Bu törədicilərə qarşı antibiotik  in vitro orta dərəcədə aktivdir, müsbət nəticə antibiotikin iltihab ocağındakı qatılığı minimal inhibəedici qatılıqdan (MİQ) yüksək olduğu halda müşahidə oluna bilər.

Spiramisinə davamlı mikroorqanizmlər (MİQ>4 mq/l): ştammların 50%-i davamlıdır- Staphylococcus spp. (metisillinədavamlı ştammlar), Enterobacter spp., Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., Nocardia asteroides, Fusobacterium spp., Haemophilus spp., Mycoplasma hominis, Corynebacterium jeikeium.

İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR: Preparata qarşı həssas mikroorqanizmlər tərəfindən törədilmiş infeksiyalar:

-Cinsiyyət sisteminin infeksiyaları (qeyri-qonoreya etiologiyalı);

-Toksoplazmoz, həmçinin hamilələrin toksoplazmozu;

-LOR orqanlarının infeksiyaları (həmçinin, sinusit, tonzillit);

-Aşağı tənəffüs yollarının infeksiyaları (kəskin xəstəxanaxarici pnevmoniya, atipik pnevmoniya, xroniki bronxitin kəskinləşməsi);

-Periodont infeksiyaları

-Dəri və yumşaq toxumaların infeksiyaları (qızıl yel, ikincili yoluxmuş dermatozlar, impetiqo, ektima, eritrazma);

-Sümük-oynaq infeksiyaları;

-Penisillinlərə qarşı yüksək həssaslığı olan şəxslərdə kəskin oynaq revmatizminin profilaktikası.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

-Laktasiya dövrü;

-Qlükozo-6-fosfatdehidrogenaza çatışmazlığı (kəskin hemoliz təhlükəsi olduğundan);

-Uşaqlar (1,5 mln. BV dozada tabletlər üçün -3 yaşa qədər, 3 mln. BV dozada tabletlər üçün- 18 yaşa qədər);

-Spiramisinə və preparatın tərkibindəki digər komponentlərə qarşı yüksək həssaslıq.

HAMİLƏLİK VƏ LAKTASİYA DÖVRÜNDƏ İSTİFADƏSİ: Spiramisin hamiləlik dövründə təyin oluna bilər. Preparat laktasiya dövründə təyin olunduqda, ana südü ilə qidalandırma dayandırılmalıdır (ana südünə keçmə ehtimalı olduğundan).

XÜSUSİ GÖSTƏRİŞLƏR: Öd yollarının obstruksiyası və ya qaraciyər çatışmazlığı olan xəstələrdə spiramisin ehtiyatla istifadə olunmalıdır. Böyrək funksiyaları pozulmuş xəstələrdə spiramisinin dozasının korreksiyası tələb olunmur (böyrəklərlə ekskresiyası az olduğundan).

DİGƏR DƏRMAN VASİTƏLƏRİ İLƏ QARŞILIQLI TƏSİRİ: Levodopa və karbidopa tərkibli preparatlarla birgə təyin olunduqda, plazmada levadopanın miqdarının azalması müşahidə olunmuşdur (bu zaman levodopanın dozasında dəyişiklik və klinik nəzarət tələb olunur).

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ:

Həzm sistemi tərəfindən: ürəkbulanma, qusma, ishal; çox nadir hallarda (0,01%-dən az)- psevdomembranoz kolit, qaraciyərin funksional sınaqlarında dəyişkənlik və xolestatik hepatitin inkişafı; tək-tək hallarda- xoralı ezofagit və kəskin kolit. QİÇS-li xəstələrdə kriptosporidiozun müalicəsi zamanı yüksək dozalarda təyin olunduqda, bağırsaqların selikli qişasının kəskin zədələnməsi qeyd olunmuşdur (cəmi 2 halda).

Mərkəzi və periferik sinir sistemi tərəfindən: keçici paresteziyalar.

Qanyaradıcı sistem tərəfindən: çox nadir hallarda (0,01%-dən az)- kəskin hemoliz və trombositopeniya.

Ürək-damar sistemi tərəfindən: EKQ-də QT intervalının uzanması.

Allergik reaksiyalar: dəri səpgiləri, örə, dəri qaşınması; çox nadir hallarda (0,01%-dən az)- angionevrotik ödem, anafilaktik şok.

Digər: xüsusi hallarda- vaskulit (Şenleyn-Genox xəstəliyi də daxil olmaqla).

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZALANMASI:

Böyüklər: gündə 3 mln. BV dozada 2-3 tablet və ya 1,5 mln. BV dozada 4-6 tablet (6-9 mln. BV) daxilə qəbul olunur (2-3 dəfəyə qəbul olunmaqla). Maksimal gündəlik doza 9 mln. BV-dir.

Çəkisi 20 kq və daha artıq olan uşaqlar: 150-300 min BV/kq/gün dozada 2-3 dəfəyə qəbul olunmaqla. Uşaqlar üçün maksimal gündəlik doza 300 min BV/kq təşkil edir.

Böyüklərə meninqokokk  meningitinin profilaktikası məqsədilə 3 mln. BV dozada gündə 2 dəfə 5 gün, uşaqlara isə 75 min BV dozada gündə 2 dəfə 5 gün ərzində təyin olunur.

Tabletlər kifayət qədər su ilə daxilə qəbul olunur.

BURAXILIŞ FORMASI: Tablet №14

İSTEHSALÇI:  HELBA / Türkiyə

 


 
 
Ünvan: 6-cı mik-on, S.Məmmədova küçəsi 207A, AZ 1114 Bakı / Azərbaycan
Tel: (+994 12) 513-19-45
  (+994 12) 513-29-49
Faks: (+994 12) 569-84-46
E-mail: info@welfar.az
 
  Copyright WELFAR © 2011-2012. All Rights Reserved.
Hosting by IssoHost