|
 • RENEPHRIN
 • RİBATRAN
 • CASSOL
 • COROS
 • PARAZOL
 • GARDLOX PORTAĞAL
 • GARDLOX VITAMIN C
 • FUNGALAC KREM
 • VENERİN
 • FUNGALAC LAK
 • HELPAS BAL VƏ LİMON
 • BRONCHOFIT
 • HELPAS MENTOL
 • DON APPETITO
 • HELPAS PORTAĞAL VƏ VİT C
 • MOGULAIR
 • DECON
 • LEMOXOL
 • SPRAMAX
 • APETON
 • OSMICAL
 • GLUTHION
 • HEMET
 • PINKU
 • LEVOPLUS
 • KIDACOL
 • VITAL MIX
 • SEDOTRE
 • MİRTAZİN
 • QOPANTAM
 • SEDASTAT
 • HEMET
 • SPRAMAX
 • NATALBEN
 • HELPAS
 • DON APPETITO
 • HELPAS
 • DECON
 • HELPAS
 • MIRTAZIN
 • RIBATRAN
 • KAMAGRA
 • BIOSTABYL
 • RENALGAN
 • RENALGAN-MAX
 • RENEPHRIN
 • KIDACOL
 • OSMICAL
 • BÜTÜN PREPARATLAR
 • MORESERC
 • SEVPRAM
 • ALZIDON
 • PARASTAMIC
 • ALCEBA
 • RASATRAN
 • NEO-ENTEROSOL
 • ABROLEN
 • TANELEB
 • DEMOTON-T
 • DEMOTON-D
 • DEMOTON B NEO
 • STAMIC
 • FOZITON
 • CARTAN
 • SPECILID
 • CAPTOSPES+H
RİBATRAN
Ana səhifə > Məhsullar > Ferment > RİBATRAN
RİBATRAN

TƏRKİBİ:

tripsin                   4.2 mikrokatal

ribonukleaza          0.33 mikrokatal

ximotripsinogen     93.4 mikrokatal

FARMAKOTERAPEVTİK QRUPU: Ferment preparatı

FARMAKOLOJI XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Preparat iltihab ocağında toksik mübadilə məhsullarının və məhv olmuş toxumaların lizisini sürətləndirir. Hematoma və ödemin sorulmasını yaxşılaşdırır. Tripsin endogen proteolitik ferment olub, zülal molekulunda peptid rabitələrini qırır. İltihab ocağında nekrotik toxumaları və fibrinoz törəmələri parçalayır, qatı sekret, ekssudat va qan laxtalarını duruldur. Pankreatik ribonukleaza nuklein turşularını (RNT) parçalayan fermentdir. İrin, selik, qatı bəlğəmi durulaşdırır, həmçinin, iltihabəleyhinə təsir gostərir. Ximotripsinogen tripsinin təsiri altında ximotripsinə çevrilir. Ximotripsin də proteolitik ferment olub iltihab əleyhinə, ödeməleyhinə və fibrinolitik təsirlərə malikdir.

İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

 Sidik-cinsiyyət sisteminin kəskin və xroniki iltihabi prosesləri: vaginit, servisit, salpinqooforit, xlamidioz, ureaplazmoz, mikoplazmoz, qonoreya, herpes, boru sonsuzluğu, bitişmələrin profilaktika və müalicəsi, endometrioz, uşaqlığın mioması, endometriyanın hiperplaziyası, kistalar, polikistoz, hamiləlik toksikozları, plasentar çatışmazlıq, qlomerulonefrit, pielonefrit, sistit, prostatit, prostat vəzinin xoşxassəli hiperplaziyası, kişilərdə sonsuzluq. Sümük, oynaq və yumşaq toxumaların travmatik zədələnmələri. Travma və cərrahi əməliyyatdan sonra ödemin profilaktikası. Oynaq sindromu (revmatoid artrit, Bexterev xəstəliyi və s.).

Kəskin səthi tromboflebitlər, posttrombotik sindrom, vaskulit, obliterasiyaedici trombangit. Diabetik angio- və retinopatiya. Yuxarı və aşağı tənəffüs yollarının kəskin və xroniki iltihabi prosesləri.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR: Preparatın tərkibindəki komponentlərə qarşı yüksək həssaslıq.

DİGƏR DƏRMAN VASİTƏLƏRİ İLƏ QARŞILIQLI TƏSİRİ: Qan plazmasında va iltihab ocağında antibiotiklərin konsentrasiyasını artırır.

HAMİLƏLIK VƏ LAKTASİYA DÖVRÜNDƏ İSTİFADƏSİ: Hamiləlik və laktasiya dövründə preparat həkim nəzarəti altında istifadə olunmalıdır.

BURAXILIŞ FORMASI: № 20 həb.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI: Gündə 3 dəfə 1 tablet daxilə qəbul edilir. Müalicə müddəti xəstəliyin növünə və ağırlıq dərəcəsinə əsasən təyin olunur.

İSTEHSALÇI: AMOUN Pharmaceutical, Misir.

MARKETİNQ SƏLAHİYYƏTİNİN SAHİBİ: Laboratories FRILAB, İsveçrə


 
 
Ünvan: 6-cı mik-on, S.Məmmədova küçəsi 207A, AZ 1114 Bakı / Azərbaycan
Tel: (+994 12) 513-19-45
  (+994 12) 513-29-49
Faks: (+994 12) 569-84-46
E-mail: info@welfar.az
 
  Copyright WELFAR © 2011-2012. All Rights Reserved.
Hosting by IssoHost