|
 • RENEPHRIN
 • RİBATRAN
 • CASSOL
 • COROS
 • PARAZOL
 • GARDLOX PORTAĞAL
 • GARDLOX VITAMIN C
 • FUNGALAC KREM
 • VENERİN
 • FUNGALAC LAK
 • HELPAS BAL VƏ LİMON
 • BRONCHOFIT
 • HELPAS MENTOL
 • DON APPETITO
 • HELPAS PORTAĞAL VƏ VİT C
 • MOGULAIR
 • DECON
 • LEMOXOL
 • SPRAMAX
 • APETON
 • OSMICAL
 • GLUTHION
 • HEMET
 • PINKU
 • LEVOPLUS
 • KIDACOL
 • VITAL MIX
 • SEDOTRE
 • MİRTAZİN
 • QOPANTAM
 • SEDASTAT
 • HEMET
 • SPRAMAX
 • NATALBEN
 • HELPAS
 • DON APPETITO
 • HELPAS
 • DECON
 • HELPAS
 • MIRTAZIN
 • RIBATRAN
 • KAMAGRA
 • BIOSTABYL
 • RENALGAN
 • RENALGAN-MAX
 • RENEPHRIN
 • KIDACOL
 • OSMICAL
 • BÜTÜN PREPARATLAR
 • MORESERC
 • SEVPRAM
 • ALZIDON
 • PARASTAMIC
 • ALCEBA
 • RASATRAN
 • NEO-ENTEROSOL
 • ABROLEN
 • TANELEB
 • DEMOTON-T
 • DEMOTON-D
 • DEMOTON B NEO
 • STAMIC
 • FOZITON
 • CARTAN
 • SPECILID
 • CAPTOSPES+H
STAMIC
Ana səhifə > Məhsullar > Həzm sistemi > STAMIC Birinci məhsul Əvvəlki məhsul Sonrakı məhsul Sonuncu məhsul
STAMIC

TƏRKİB:

Aktiv  maddələr: 1 həbin tərkibində 40 mq pantoprazol vardır (natrium seskvihidrat şəklində).         Köməkçi maddələr: natrium kroskarmelloza, krospovidon, mannitol DC, susuz natrium-karbonat, kalsium-stearat, susuz kolloidal silisium 4-oksid.
Örtüyünün tərkibi: hipromelloza asetat suksinat, trietil sitrat, hidroksipropilmetil sellüloza, talk, natrium lauril sulfat, sarı dəmir oksidi (E 172).

TƏSVİRİ: Sarı, oval, iki tərəfdən qabarıq, bağırsaqda həll olan örtüklü həblər

DƏRMAN FORMASI: bağırsaqda həll olunan həblər

BEYNƏLXALQ PATENTLƏŞDİRİLMƏMİŞ ADI (INN): Pantoprazol

FARMAKOTERAPEVTİK QRUPU: Proton pompası inhibitorları

FARMAKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

Stamikin aktiv maddəsi olan pantoprazol proton pompası inhibitorları qrupuna daxil olub, mədədə xlorid turşusu sekresiyasının əsas mərhələsini blokadaya alır. Nəticədə xlorid turşusunun bazal və müxtəlif qıcıqlandırıcılar vasitəsilə stimullaşdırılmış sekresiyası ləngiyir, mədə turşuluğu azalır.

İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

-Reflüks ezofagit

-Helicobacter pylori tərəfindən törədilən mədə və onikibarmaq bağırsaq xoralarının müalicəsi zamanı bu mikroorqanizmin eradikasiyasını sürətləndirərək residiv riskini azaltmaq məqsədilə (uyğun iki antibiotiklə birlikdə)

-Mədə və onikibarmaq bağırsağın peptik xoraları

-Zollinger- Ellison sindromu və mədə turşuluğunun artması ilə müşayiət olunan digər patoloji vəziyyətlər

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

Preparat  səhər yeməyindən bir saat əvvəl qəbul olunur.

Yaşlılar və 12 yaşdan yuxarı yeniyetmələr üçün:

Reflüks ezofagit zamanı:

Məsləhət görülən doza gündə bir həbdir. Həkim gündəlik dozanı iki həbə qədər artıra bilər. Reflüks ezofaqit zamanı müalicə kursu adətən 4-8 həftə təşkil edir.

Helicobacter pylori törətdiyi onikibarmaq bağırsaq və mədə xoralarının uyğun iki antibiotiklə birgə müalicəsi zamanı (eradikasion müalicə):

Amoksisillin, klaritromisin və metronidazol kimi antibiotiklərdən hər hansı ikisi ilə kombinə olunmaqla,  gündə 2 dəfə 1 həb qəbul olunur. İlk pantoprazol həbini səhər yeməyindən bir saat əvvəl, ikinci həb şam yeməyindən bir saat əvvəl qəbul olunur.

Adətən aşağıdakı kombinasiyalar məsləhət görülür:

- Pantoprazol 40 mq + klaritromisin 500 mq + amoksisillin 1000 mq

- Pantoprazol 40 mq + klaritromisin 500 mq + metronidazol 500 mq

- Pantoprazol 40 mq + metronidazol 500 mq + amoksisillin 1000 mq

Qeyd olunan  preparatların hər biri gündə iki dəfə qəbul olunmalıdır. Adətən müalicə müddəti 1-2 həftə təşkil edir.

Mədə və onikibarmaq bağırsaq xoralarının müalicəsi zamanı:

Gündə bir həb qəbul olunur. Həkimlə razılaşdırıldıqdan sonra gündəlik doza iki həbə qədər artırıla bilər. Mədə xoraları üçün müalicə müddəti adətən 4 - 8 həftə, onikibarmaq bağırsaq xoraları üçün müalicə müddəti adətən 2 - 4 həftə təşkil edir.

Zollinger-Ellison sindromunun və mədədə turşuluğun artması ilə müşayiət olunan digər vəziyyətlərin uzunmüddətli müalicəsi üçün:

Tövsiyə olunan başlanğıc doza gündə iki həbdir. Preparat gündə bir dəfə-iki həb səhər yeməyindən bir saat öncə qəbul edilir. Əgər gündəlik doza iki həbdən artıq təyin olunmuşdursa, həbləri bərabər doza şəklində gündə iki dəfə olmaqla qəbul olunmalıdır.

XÜSUSİ XƏSTƏ QRUPLARI ÜÇÜN:

- Böyrəklərin funksional pozğunluğu zamanı 1 həbdən gündə 1 dəfə

- Ağır qaraciyər pozğunluqları zamanı 1 həb günaşırı qəbul olunur. Qaraciyər fermentlərinin səviyyəsi yüksəldikdə, preparatın qəbulu dayandırılmalıdır

- 12 yaşdan kiçik uşaqların istifadəsi üçün tövsiyə olunmur

- Yaşlı insanlar (65 yaş və daha yuxarı) gündə 1  həbdən çox qəbul etməməlidirlər. Yalnız antibiotiklərlə birgə Helicobacter pylori əleyhinə aparılan kombinəolunmuş müalicə zamanı gündəlik doza iki həbdir.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ: 

- Bəzən (hər 100 nəfərdən 1 nəfərdən azında)

Baş ağrısı, başgicəllənmə; ağızda quruluq, qarında ağrı və narahatlıq, qusma, ishal, köp, qəbizlik; dəridə səpgilər, ekzantema, qaşınma; zəiflik, yorğunluq və ya ümumi halsızlıq; yuxu pozğunluğu.

- Nadir əlavə təsirlər (hər 1000 nəfərdən 1 nəfərdən azında)

Dumanlı görmə; övrə xəstəliyi; oynaqlarda və əzələlərdə ağrı; çəki itkisi; bədən temperaturunun yüksəlməsi; əl və ayaqlarda şişkinlik (periferik ödem); allergik reaksiyalar; depressiya.

- Çox nadir əlavə təsirlər (hər 10000 nəfərdən 1 nəfərdən azında )

Oriyentasiya pozğunluğu.

Ümumi istifadə zamanı qeyd olunan digər əlavə təsirlər:

Hallusinasiya, fikir dağınıqlığı.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

- Preparatın komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq

- Atazanavir preparatının qəbulu zamanı

DİGƏR DƏRMAN VASİTƏLƏRİ İLƏ QARŞILIQLI TƏSİRİ: Pantoprazol qəbulu  Ketokonazolun mənimsənilməsini azalda bilər. Qanın laxtalanmasına təsir edən varfarin və fenprokumon kimi digər preparatlardan istifadə etdikdə, müalicə müddətində və müalicə bitdikdən sonra qanın laxtalanma göstəricilərini nəzarətdə saxlamanız məsləhət görülür. Pantoprazol və digər proton pompası inhibitorları atazanavir ilə birgə istifadə olunmamalıdır.

HAMILƏLİK VƏ LAKTASİYA DÖVRÜNDƏ İSTİFADƏSİ:

Hamiləlik və laktasiya dövründə preparat, ana üçün fayda döl və ya körpə üçün zərərlilik riskindən yüksək olduğu halda istifadə oluna bilər.

NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİ İDARƏETMƏ VƏ TEXNİKADAN İSTİFADƏ QABİLİYYƏTİNƏ TƏSİRİ: Preparatın avtomobil və texnikadan istifadə qabiliyyətlərinə təsiri məlum deyil. Preparatın qəbulu zamanı başgicəllənmə və bulanıqgörmə kimi mümkün əlavə təsirlər meydana çıxarsa, bu zaman avtomobil və ya texnikadan istifadə etməyin.

BURAXILIŞ FORMASI: Bağırsaqda həll olunan həblər N28

1 flakon içlik vərəqə ilə birlikdə  karton qutuya qablaşdırılır.

SAXLANMA ŞƏRAİTİ: 25°C-dən aşağı temperaturda, orijinal qablaşdırmasında və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

YARARLILIQ MÜDDƏTİ: Yararlılıq müddəti qablaşdırıldığı qutunun üzərində göstərilmişdir.

Qablaşdırmasında göstərilmiş yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Yararlılıq müddətinin bitmə tarixi göstərilən ayın son gününü nəzərdə tutur.

Dərmanları çirkab suları və ya məişət tullantıları vasitəsilə atmayın. İstifadəsinə ehtiyac duyulmayan  preparatı necə atmalı olduğunuzu əczaçılardan soruşun. Bu kimi tədbirlər təbiəti mühafizə etməyə kömək edir.

APTEKDƏN BURAXILMA ŞƏRTİ: Resept əsasında buraxılır.

İSTEHSALÇI: Merkez Lab. Pharmaceutical and Trade Co.,

Taşdelen, Çamlık məh. Sırrı Çelik Bulvarı Ayça küç. No:6 Çekmeköy / İstanbul / Türkiyə

 


 
 
Ünvan: 6-cı mik-on, S.Məmmədova küçəsi 207A, AZ 1114 Bakı / Azərbaycan
Tel: (+994 12) 513-19-45
  (+994 12) 513-29-49
Faks: (+994 12) 569-84-46
E-mail: info@welfar.az
 
  Copyright WELFAR © 2011-2012. All Rights Reserved.
Hosting by IssoHost