|
 • RENEPHRIN
 • RİBATRAN
 • CASSOL
 • COROS
 • PARAZOL
 • GARDLOX PORTAĞAL
 • GARDLOX VITAMIN C
 • FUNGALAC KREM
 • VENERİN
 • FUNGALAC LAK
 • HELPAS BAL VƏ LİMON
 • BRONCHOFIT
 • HELPAS MENTOL
 • DON APPETITO
 • HELPAS PORTAĞAL VƏ VİT C
 • MOGULAIR
 • DECON
 • LEMOXOL
 • SPRAMAX
 • APETON
 • OSMICAL
 • GLUTHION
 • HEMET
 • PINKU
 • LEVOPLUS
 • KIDACOL
 • VITAL MIX
 • SEDOTRE
 • MİRTAZİN
 • QOPANTAM
 • SEDASTAT
 • HEMET
 • SPRAMAX
 • NATALBEN
 • HELPAS
 • DON APPETITO
 • HELPAS
 • DECON
 • HELPAS
 • MIRTAZIN
 • RIBATRAN
 • KAMAGRA
 • BIOSTABYL
 • RENALGAN
 • RENALGAN-MAX
 • RENEPHRIN
 • KIDACOL
 • OSMICAL
 • BÜTÜN PREPARATLAR
 • MORESERC
 • SEVPRAM
 • ALZIDON
 • PARASTAMIC
 • ALCEBA
 • RASATRAN
 • NEO-ENTEROSOL
 • ABROLEN
 • TANELEB
 • DEMOTON-T
 • DEMOTON-D
 • DEMOTON B NEO
 • STAMIC
 • FOZITON
 • CARTAN
 • SPECILID
 • CAPTOSPES+H
SEVPRAM
Ana səhifə > Məhsullar > Sinir sistemi > SEVPRAM Birinci məhsul Əvvəlki məhsul Sonrakı məhsul Sonuncu məhsul
SEVPRAM

TƏRKİBİ: essitalopram 10 mq

FARMAKOTERAPEVTİK QRUPU: Antidepressant.

FARMAKOLOJİ  XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Sevpram serotoninin geri zəbt olunmasının seçici inhibitoru (SGZSİ) olub, antidepressiv təsir göstərir.  Serotoninin geri zəbt olunmasının inhibə olunması sinaptik boşluqda onun miqdarının artmasına, postsinaptik reseptorlara daha güclü və uzunmüddətli təsir göstərməsinə səbəb olur. Essitalopram 5-HT1A, 5-HT2 serotonin, D1 və D2 dofamin, α1 , α2 , β adrenergik, H1-histamin, muskarinəhəssas xolinergik, benzodiazepin və opiat reseptorları ilə çox zəif birləşmə qabiliyyətinə malikdir.

İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

-İstənilən ağırlıq dərəcəli depressiv vəziyyətlər;

-Aqorafobiyalı və aqorafobiya ilə müşayiət olunmayan təlaşlı vəziyyətlər;

-Sosial həyəcanlı pozğunluqlar (sosial fobiya) ;

-Generalizəolunmuş həyəcanlı vəziyyətlər.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR: Preparata və ya onun komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq, uşaqlar və 18 yaşa qədər gənclər, monoaminoksidazanın inhibitorları ilə birlikdə qəbul, hamiləlik və laktasiya dövrü.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

-Depressiv epizodlar

-Sosial həyəcanlı pozğunluqlar (sosial fobiya)

-Generalizəolunmuş həyəcanlı pozğunluqlar

10 – 20 mq/gün

-Aqorafobiyalı və aqorafobiya ilə müşayiət olunmayan təlaşlı vəziyyətlər

-Yaşlı xəstələr (65 yaşdan yuxarı)

-Qaraciyər funksiyaları pozulmuş xəstələr

-Sitoxrom Р4502C19 sisteminin aktivliyi aşağı olan xəstələr

1-ci həftə          5 mq/gün

 

2-ci həftədən    10 mq/gün

Böyrək funksiyaları pozulmuş xəstələr: Yüngül və orta ağırlıqlı böyrək çatışmazlığı zamanı dozanın korreksiyası tələb olunmur. Ağır böyrək çatışmazlığı olan xəstələrə (kreatinin klirensi 30 ml/dəq.-dən az olan) Sevpram ehtiyatla təyin olunmalıdır.

Müalicənin dayandırılması:Müalicənin dayandırılması zamanı kəsilmə sindromunun inkişafının qarşısını almaq üçün doza 1-2 həftə ərzində tədricən azaldılmalıdır.

BURAXILIŞ  FORMASI: SEVPRAM 10 mq Örtüklü həb №28 tablet.

İSTEHSALÇI: HELBA /TÜRKİYƏ  


 
 
Ünvan: 6-cı mik-on, S.Məmmədova küçəsi 207A, AZ 1114 Bakı / Azərbaycan
Tel: (+994 12) 513-19-45
  (+994 12) 513-29-49
Faks: (+994 12) 569-84-46
E-mail: info@welfar.az
 
  Copyright WELFAR © 2011-2012. All Rights Reserved.
Hosting by IssoHost